Filtracija vode / Filtri

Voda za gospodinjsko ali gospodarsko rabo, mora biti pred končnimi porabniki ustrezno očiščena. Pri javnih ali vaških vodovodih se ta faza načeloma izvaja že na mestu črpanja vode. Navkljub rednim in izrednim monitoringom to ni vedno garancija za fizikalno kemijsko in mikrobiološko ustreznost vode na mestu končne porabe. Tako se lahko zgodi, da je potrebno z različnimi postopki odstraniti motnost oz. suspendirane in raztopljene snovi ter bakterije ali druge mikroorganizme. Pogosto je poleg tega potrebno zmanjšati tudi vsebnost kovin (železa in mangana) ter uravnati kislost (pH).

V večjih sistemih večino suspendiranih snovi odstranijo z ustreznim (pred)čiščenjem . Pri tem se lahko uporabljajo različne oblike:

  • velike usedalne kadi s počasnim tokom, v katerih trdni delci zbirajo na dnu (priemerno za večje delce)
  • hitri peščeni filtri so primerni za manjše odstranjevanje manjših suspendiranih delcev, delno pa se odstranijo oz. zadržijo tudi bakterije

Za odstranitev virusov in bakterij se v pripravi pitne vode uporabljajo naprave za UV dezinfekcijo, sistemi pa lahko nadgradijo z dodajanjem različnih kemijskih sredstev ali ultrafiltracijo. Med procese filtracije spadajo tudi postopki odstranjevanja vonja vode, ki zaobjemajo bodisi prezračevanje, dodajanje ozona, kloriranje ali filtracijo z ogljenimi filtri.

Hišni sistemi

V manjših gospodinjskih sistemih, se v večini primerov uporabljajo kartušni filtri, ki ščitijo vodovodno inštalacijo in priključene elemente oz. naprave pred mehanskimi delci. Poleg tega lahko s kombinacijo filtrov odstranjujemo tudi mikroorganizme, spreminjamo obliko vodnega kamna in izboljšamo okus vode oz. odstranjujemo klor. Ko se pojavijo zahteve za pitno vodo se lahko po kartušni filtraciji namesti tudi kompakten sistem za UV dezinfekcijo.

V kolikor gre za lastno zajetje ali zbiranje deževnice oz. padavinske vode, je potrebno preprečiti morebiten vnos organskih ali drugih oneslažil v same zbiralnike. Najlažje to zagotovimo z ustrezno mehansko (pref)filtracijo. Glede na namen uporabe (WC, pralni in pomivalni stroj, pranje avtomobilov, pitna voda etc.), je potrebno sistem obvezno opremiti z elementi dodatne filtracije