Oljni lovilci in lovilci maščob

Lovilce olj uporabljamo za ločevanje padavinskih voda od lahkih tekočin kot so goriva in olja (kjer je teža manjša od 0,95 kg/l), saj predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnico in posledično pitne vode.

Največkrat se nameščajo na manipulacijske površine pri bencinskih servisih, parkiriščih za osebna in tovorna vozila, mehaničnih in vulkanizerskih delavnicah ter avtopralnicah.

Delovanje

Ločujejo lahke tekočine od vode na principu razlike v teži oziroma težnosti. Olja, maščobe, bencini ter maziva imajo nižjo specifično težo od vode, zato se naravno dvignejo nad vodo. V zbiralniku oljnega lovilca oziroma lovilca maščob se hitrost vode umiri, lažji delci pa se dvignejo nad površino vode. Delci se zadržijo v oljnem lovilcu oziroma maščobniku, voda pa odteče gravitacijsko v naravo oiroma meteorno kanalizacijo.